Trang chủ DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

GIA CÔNG CÀ PHÊ HẠT XUẤT KHẨU

 • Các dòng sản phẩm CÀ PHÊ HẠT RANG XAY NGUYÊN CHẤT được chế biến khô hoặc chế biết ướt và rang bằng công nghệ rang xay hiện đại  HOTAIR cuẩ Đức.
 • Rang mộc chế phin – mộc pha máy – rang theo yêu cẩu của khách hàng từ màu sắc, mùi và vị tự nhiên của cà phê. Điều này tạo cho hạt cà phê trở thành một sản phẩm đặc sắc phù hợp với khẩu vị của mọi tầng lớp – thành phần người tiêu dùng trong và ngoài nước.
 • Quy cách : đóng gói 500gr, 1kg, hoặc cây 5kg.
 • Kích cỡ: sàn 18.
 • Nguồn nguyên liệu: Nông trường Buôn Mê, Đăk Mil, Trạm Hành, Cầu Đất, Lâm Đồng.
 • Phù hợp để pha chế cà phê đen, cà phê sữa , espresso, capuchino, lattle…


 


GIA CÔNG SCRUB COFFEE (NATURAL DELUXE WHITENING FOR FACE & BODY)

 • Các dòng sản phẩm CÀ PHÊ HẠT RANG XAY NGUYÊN CHẤT được chế biến khô hoặc chế biết ướt và rang bằng công nghệ rang xay hiện đại  HOTAIR cuẩ Đức.
 • Rang mộc chế phin – mộc pha máy – rang theo yêu cẩu của khách hàng từ màu sắc, mùi và vị tự nhiên của cà phê. Điều này tạo cho hạt cà phê trở thành một sản phẩm đặc sắc phù hợp với khẩu vị của mọi tầng lớp – thành phần người tiêu dùng trong và ngoài nước.
 • Quy cách : đóng gói 500gr, 1kg, hoặc cây 5kg.
 • Kích cỡ: sàn 18.
 • Nguồn nguyên liệu: Nông trường Buôn Mê, Đăk Mil, Trạm Hành, Cầu Đất, Lâm Đồng.
 • Phù hợp để pha chế cà phê đen, cà phê sữa , espresso, capuchino, lattle…


GIA CÔNG TỎI ĐEN CÔ ĐƠN VIỆT NAM

 • Các dòng sản phẩm CÀ PHÊ HẠT RANG XAY NGUYÊN CHẤT được chế biến khô hoặc chế biết ướt và rang bằng công nghệ rang xay hiện đại  HOTAIR cuẩ Đức.
 • Rang mộc chế phin – mộc pha máy – rang theo yêu cẩu của khách hàng từ màu sắc, mùi và vị tự nhiên của cà phê. Điều này tạo cho hạt cà phê trở thành một sản phẩm đặc sắc phù hợp với khẩu vị của mọi tầng lớp – thành phần người tiêu dùng trong và ngoài nước.
 • Quy cách : đóng gói 500gr, 1kg, hoặc cây 5kg.
 • Kích cỡ: sàn 18.
 • Nguồn nguyên liệu: Nông trường Buôn Mê, Đăk Mil, Trạm Hành, Cầu Đất, Lâm Đồng.
 • Phù hợp để pha chế cà phê đen, cà phê sữa , espresso, capuchino, lattle…


 GIA CÔNG CÁC LOẠI KIM CHI HÀN QUỐC CHO SHOP THỰC PHẨM – MINIMART

 • Các dòng sản phẩm CÀ PHÊ HẠT RANG XAY NGUYÊN CHẤT được chế biến khô hoặc chế biết ướt và rang bằng công nghệ rang xay hiện đại  HOTAIR cuẩ Đức.
 • Rang mộc chế phin – mộc pha máy – rang theo yêu cẩu của khách hàng từ màu sắc, mùi và vị tự nhiên của cà phê. Điều này tạo cho hạt cà phê trở thành một sản phẩm đặc sắc phù hợp với khẩu vị của mọi tầng lớp – thành phần người tiêu dùng trong và ngoài nước.
 • Quy cách : đóng gói 500gr, 1kg, hoặc cây 5kg.
 • Kích cỡ: sàn 18.
 • Nguồn nguyên liệu: Nông trường Buôn Mê, Đăk Mil, Trạm Hành, Cầu Đất, Lâm Đồng.
 • Phù hợp để pha chế cà phê đen, cà phê sữa , espresso, capuchino, lattle…